Снешко и снегулките

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

„Снешко и снегулките“

Цел - Да се поттикне потребата за изразување на доживувањето од самиот процес на откривање и учење.

Видеото можете да го погледнете на следниот