Мојот лампион

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 2-3 години

„Мојот лампион“

Цел - да се поттикнуваат децата да ја зајакнат мускулатурата на дланката.