Мојот лампион

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Мојот лампион

Цел - изразување на позитивни чувства кај децата,поттикнување среќа,радост и смеа.