Новогодишни игри

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Новогодишни игри

Цел - Да се поттикнуваат позитивни чувства љубов, среќа задоволство во заедничките игри со другарчињата.