Направи снешко

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Соработка со логопед

Направи снешко

Цел - да се поттикнува и зајакнува фината моторика на прстињата кај децата, координација око-рака.

Со добро развиена фина моторика кај децата се развива и говорот.