Коледарска торба

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Коледарска торба

Цел: Да се развива љубов и почит кон семејните ,верските празници и традицијата.