Божиќни колачиња

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Божиќни колачиња

Цел - Да се поттикне интересот кон моделирање на посложени форми со користење на различен ликовен материјал и развивање вештина за движење на прстите и дланките за конкретна цел.