Колачиња за Божиќ

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Колачиња за Божиќ

Цел - Да се поттикнува интересот на детето кон традиционалните празници.