Коледе леде

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Коледе леде

Цел - да се развива љубовта и интересот кон традиционалните обичаи и празници.

Коледарската песна можете да ја погледнете на следниот