Вреќата на Дедо Мраз

Објект Сонце

Воспитна група од 3- 4 години

Вреќата на Дедо Мраз

Цел - Будење на позитивни чувства кај детето како и позитивна емоционална атмосфера.