Приказна за добра ноќ

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Приказна за добра ноќ

Соработка со логопед

Благодариме на родителите за испратените фотографии

Го поттикнуваме читањето и интересот за приказни уште од најмала возраст.