Снешко

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Снешко - моделирање

Цел: Да се развива вештината за движење на прстите и дланката за конкретна цел.