Хранилица за миленичиња

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Хранилица за миленичиња - рециклирање со имагинација

Цел - Децата да ја изразат својата креативност во секојдневните активности како и да се запознаат со значењето на рециклирањето.