Сензорни шишиња

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Сензорни шишиња

Цел - Да се поттикне интересот на децата кон истражување нови работи,насочување на вниманието, поттикнување позитивни емоции кај децата.