Снежното дрво

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Снежното дрво

Цел - да се поттикнува интересот на децата за истражување со бои, да осознаат дека прстињата може да ги користат за креативно да се изразат.

Видеото можете да го погледнете на следниот