Насмеаниот снешко

Објект Буба Мара

Возрасна група 9-18 месеци

Насмеаниот снешко

Цел - Да се зголемува интересот кај децата за истражување и осознавање на нови работи.