Конец и копче

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Конец и копче

Цел - Да се поттикнува координацијата око рака.