Што можам со моите сетила

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Што можам со моите сетила

Цел - Да се збогатуваат сетилните искуства преку мирис, преку допирање на различни материјали, па се поттикнува да препознава благо, кисело, солено, горчливо, топло, ладно..