Математички текнувалки

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Математички текнувалки

Цел: Да се поттикне доживувањето на математиката како пријатно искуство.