Активности по физичко воспитание

ЈУДГ Буба Мара ви презентира

Дел од активностите со професорот по физичко воспитание

Полигони - направени според можностите и потребите на децата

Реализација - Професор по физичко воспитание

Објект Сонце

Скокај како кенгурче

Реализација - Професор по физичко воспитание

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: