Меѓународен ден на прегратката 5-6

Меѓународен ден на прегратката

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Цел - Да се поттикнуваат позитивни чувства кај децата преку изразување взаемни прегратки, давање поддршка и внимание.