Меѓународен ден на прегратката 3-4

Меѓународен ден на прегратката

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Даруваме прегратки со многу љубов!