Снегот снежи

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Снегот снежи

Цел - Да се поттикнуваат децата на различни техники на цртање,поттикнување насочено внимание.