Распеани прстиња

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Распеани прстиња

Цел - Поттикнување на децата за движење на прстињата по ритам и музика.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: