Собираме снежни топки

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Собираме снежни топки - натпреварувачка игра

Цел - Да се поттикнува меѓусебна игра со другарчињата. Да се развива вештината за движење на дланките и прстите за конкрена цел.