Шарено шалче

Објект Сонце

Шарено шалче

Воспитна група од 3-4 години

Цел - Да се развива способноста за цртање и боење во разни техники.