Зошто мора да се мијат забите

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Зошто мора да се мијат забите - откривачка игра

Цел - Да се поддржува љубопитноста на детето кон новите предмети и настани во опкружувањето.