Да ја облечеме куклата

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-18 месеци

Да ја облечеме куклата

Цел - Да се научат децата на оспособување на секојдневните навики преку примери, да се оспособат децата за активно слушање и восприемање преку секојдневни примери.

Видеото можете да го погледнете на следниот