Патот до чоколадната куќичка

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

Патот до чоколадната куќичка - имитативна игра

Цел- да се поттикнат радост и задоволство од успешно завршената работа.