Волкот и седумте јариња

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

"Волкот и седумте јариња"

Цел: Да се охрабрува детето вербално да ги изразува своите емоции.