Што е бардак?

Дечињата од ЈУДГ Буба Марa во списанието Супер Смешка одговараат

Што е бардак?

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години