Снешко

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Снешко - ликовна игра

Цел - Да се развива кај детето способноста да витка, тутка и лепи хартија и други материјали.