Стапки во снегот

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 9-18 месеци

Стапки во снегот

Цел - Да се поттикнуваат децата на заедничка игра и интеракција. Поттикнување интерес и внимание.