Како изгледа сончевиот систем

Објект Сонце
Воспитна група од  5-6 години
"Како изгледа сончевиот систем"
Цел: Да се поттикнува кон поставување на прашања  за непознати предмети, лица и настани во моментот на  набљудувањето.