Снегулка

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Снегулка

Цел - Да се поттикне интересот на детето кон користење на разни материјали за креативни изработки, да се оспособи детето за печатење со ваљак.