Куќичка за птици

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Куќичка за птици - ликовна игра

Цел - Да се развијат способности за користење и откривање на различните ликовни и неликовни материјали, техники и да се поттикнува детската креативност преку ликовната уметност.