Кој прв ќе се провлече под гредата

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Кој прв ќе се провлече под гредата (натпреварувачка игра)

Цел - Да се развива способноста за координација на рацете и нозете при основните природни движења трчање, провлекување.