Вешти прсти

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 2-3 години

Вешти прсти

Цел - Да се поттикнува детето да ја зајакне дланката и прстите.