Сообраќаен лавиринт

Објект "Лавче"

Хетерогена група од 4-6 години

"Сообраќаен лавиринт"

Цел - Да се развиваат способности и вештини за користење на сетилата како основа за размислување и поврзување со знаењата.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: