Кокичиња

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Кокичиња

Цел: Да се усоврши координацијата за држење на ножички со едната рака и сечење хартија.