Огледалце

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 9-18 месеци

Огледалце

Цел - Децата да се поттикнуваат на разбирање на себеси и околината преку гледањето во огледало.