Пингвинче

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

"Пингвинче" натпреварувачка игра

Цел - Да се развива способноста на детето за координација на рацете и нозете, при одење, скокање и развивање на позитивни чувства.