Пајаковата мрежа

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Реализација - Професор по физичко воспитание

Пајаковата мрежа

Цел - Да се усоврши провлекувањето во игра како дел од природните движења. Да се зајакнува силината на рацете нозете, свесноста за движењето на телото над и под мрежата како и зајакнување на натпреварувачкот дух кај децата.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: