Вулкан

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Вулкан - истражувачка игра

Цел - Да се развива иницијативност, самостојност, интерес за стекнување нови знаења.