Christmas celebration exchange

ЈУДГ „Буба Мара“ активно учествува во проектот „Christmas celebration exchange“ кој е во склоп со E-twinning платформата.

Во проектот беа вклучени партнери од градинки и училишта од Грција, Турција, Романија, Словенија, Италија, Португалија...

Честитките изработени од децата беа поделени во воспитните групи и пратени во градинките и училиштата од разни земји, кои пристигнаа пред Нова Година со цел кај децата да се поттикне радост, среќа, задоволство.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: