Одбојка со голем балон

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 4-5 години

Реализација - Професор по физичко воспитание

Одбојка со голем балон

Цел - Да се удвои додавање со две раце да се одбива балонот (како што се стекнати навиките за смеч на балонот со една рака, да се усвои додавање со двете раце. Да се негуваат натпреварувачки и тимски вредности кај децата.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: