За моето другарче во болница

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5- 6 години

За моето другарче во болница

Цел - да се охрабруваат децата да ги препознаат моментите кога треба да се помогне на болно другарче.