Провлекување низ тунелот

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-18 месеци

Провлекување низ тунелот

Цел - Развивање на грубата моторика кај децата и поттикнување ориентација во простор.