Вулканска ерупција

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Вулканска ерупција / истражувачка активност

Цел: Поттикнување на истражувачкиот дух кај децата