За моето другарче во болница

По повод меѓународниот ден посветен на децата кои се борат со канцер - 15 Февруари, САНО објави ликовен и литературен конкурс.

ЈУДГ Буба Мара зема учество во ликовниот конкурс на тема “За моето другарче во болница”.

Учествуваа децата од сите објекти на возраст од 5-6 години.

Преку ликовните творби децата ја покажаа својата креативност на дело!

#15fevruari #сано #ликовенконкурс #литературенконкурс #15offebruary #child #cancer #креативност #оддецазадеца